Postitused

Kuidas saab päikeseenergiat majapidamises ära kasutada?

Päikesest saadav energia on täiesti piisav, et katta kogu majapidamise energiavajadus. Kui päikeseenergiat õigesti rakendada ning kasutada, siis saab sellega tööle panna paljud väga efektiivsed majapidamises vajalikud süsteemid. Lisaks sellega saate te vähendada enda sõltuvust tööstuslikest renergiafirmadest ning seega vähendada fossiilsetest kütustest saadava elektri- ja soojusenergia tarbimist, mis omakorda vähendab ka teie elektriaeveid. Saadaval on mitmeid einevaid süsteeme ja lahendusi, mis muundavad päikeseenergia sookus- või elektrienergiaks ning kasutavad neid masinate tööshoidmiseks. Päikeseenergiat saab kasutada elektri saamiseks, kodu kütmiseks, vee soojendamiseks, välibasseini soojendamiseks jms.

Erinevate päikeseenergial töötavate süsteemide maksumus on viimaste aastate jooksul märgatavalt kahanenud, mis teeb nende kasutamise ka tavatarbijale üsnagi taskukohaseks. Ka nende paigaldamine on läinud lihtsamaks koos tehnoloogia arenguga, mis teeb jällegi oluliselt suuremale hulgale inimestele võimalikuks rohelise energia kasutamise ning seega ka keskkonna hoidmise.

Majapidamise vajadused on erinevad, kuid laias laastus võib need jagada alljärgnevalt.

  1. Elektrer

Kõige levinum päikeseenergia kasutamise viis on elektrienergia tootmine. See tehnoloogia baseerub PV paneelidel, mis muundavad päikeselt tuleva energia elektrienergiaks. Taolised süsteemid on tegelikult olnud kasutusel juba viimased paarkümmend aastat, kuid alles holjuti on tehnoloogia areng jõudnud sinnamaale, et võimaldada ka koduse päikesepaneelide paigaldamist ning kasutamist. Paneelide paigaldamine on muutunud lihtsamaks ning taskukohasemaks ja seetõttu on kasvanud ka selle tehnoloogia populaarsus.

Need süsteemid koosnevad peamiselt teatud hulgast päikesepaneelidest, mis on reeglina paigaldatud maja katusele või mõnele suuremale lagedale alate, mis on võimalikult palju avatud päikesele ilma, et sinna langeks vari mõnelt kõrvalhoonelt või suurtelt puudelt. Vool, mis nende paneelide abil tehakse muunadtakse inverteri abil majapidamises kasutatavaks elektrienergiaks. Kui elektrit toodetakse rohkem, kui majapidamises kasutamiseks vaja on, siis on võimalik ülejääv energia edasi müüa ka näiteks elektrifirmadele ning saada seega veel lisaboonust ning vähendada enda elektriarveid veelgi.

  1. Valgustus

PV tehnoloogiat saab kasutada ka erinevate valgustite süsteemide juures. Päikeseenergial töötavad valgustid olid esialgu lihtsad ning odavad teeraja valgustid, mida olid kõik võimelised paigaldama enda koduaeda. Need koosnesid väikesest päikesepaneelist ning seda toetavast patareist, mis salvestas päeval energiat ning põles öösel. Viimastel aastatel on ka siin toimunud olulised arengud ning tänapäevased päikeseenergial töötavad valgustid on oluliselt keerukamad ning neid on saadaval mitmeid erisuguseid nii välis-, kui ka sisetingimustes kasutamiseks.

  1. Vee soojendamine

Päikese abil soojendstud kuum vesi on viimastel aastatel muutunud majapidamistes äärmiselt populaarseks. See on passiivne päikeseenergial töötav küttesüsteem, milles on katusele asetatud päikeseenergia koguja, millest vesi läbi jookseb ning seal soojeneb. Lisaks on vajalik ka torustiku süsteem, mis võimaldab veel liikuda läbi soojendi ning jahtunud veel sinna tagasi, et tagada teile pidev sooja vee olemasolu.

Nende kõikide päikeseenergial töötavate süsteemide eelised on üsna ilmsed:

nad on äärmiselt taskukohased ning osavad

neid on lihtne paigaldada

te saate tagada keskmise kodu jaoks vajaliku sooja vee tootmise vaid päikeseenergia abil