Postitused

Kuidas saab päikeseenergiat majapidamises ära kasutada?

Päikesest saadav energia on täiesti piisav, et katta kogu majapidamise energiavajadus. Kui päikeseenergiat õigesti rakendada ning kasutada, siis saab sellega tööle panna paljud väga efektiivsed majapidamises vajalikud süsteemid. Lisaks sellega saate te vähendada enda sõltuvust tööstuslikest renergiafirmadest ning seega vähendada fossiilsetest kütustest saadava elektri- ja soojusenergia tarbimist, mis omakorda vähendab ka teie elektriaeveid. Saadaval on mitmeid einevaid süsteeme ja lahendusi, mis muundavad päikeseenergia sookus- või elektrienergiaks ning kasutavad neid masinate tööshoidmiseks. Päikeseenergiat saab kasutada elektri saamiseks, kodu kütmiseks, vee soojendamiseks, välibasseini soojendamiseks jms.

Erinevate päikeseenergial töötavate süsteemide maksumus on viimaste aastate jooksul märgatavalt kahanenud, mis teeb nende kasutamise ka tavatarbijale üsnagi taskukohaseks. Ka nende paigaldamine on läinud lihtsamaks koos tehnoloogia arenguga, mis teeb jällegi oluliselt suuremale hulgale inimestele võimalikuks rohelise energia kasutamise ning seega ka keskkonna hoidmise.

Majapidamise vajadused on erinevad, kuid laias laastus võib need jagada alljärgnevalt.

  1. Elektrer

Kõige levinum päikeseenergia kasutamise viis on elektrienergia tootmine. See tehnoloogia baseerub PV paneelidel, mis muundavad päikeselt tuleva energia elektrienergiaks. Taolised süsteemid on tegelikult olnud kasutusel juba viimased paarkümmend aastat, kuid alles holjuti on tehnoloogia areng jõudnud sinnamaale, et võimaldada ka koduse päikesepaneelide paigaldamist ning kasutamist. Paneelide paigaldamine on muutunud lihtsamaks ning taskukohasemaks ja seetõttu on kasvanud ka selle tehnoloogia populaarsus.

Need süsteemid koosnevad peamiselt teatud hulgast päikesepaneelidest, mis on reeglina paigaldatud maja katusele või mõnele suuremale lagedale alate, mis on võimalikult palju avatud päikesele ilma, et sinna langeks vari mõnelt kõrvalhoonelt või suurtelt puudelt. Vool, mis nende paneelide abil tehakse muunadtakse inverteri abil majapidamises kasutatavaks elektrienergiaks. Kui elektrit toodetakse rohkem, kui majapidamises kasutamiseks vaja on, siis on võimalik ülejääv energia edasi müüa ka näiteks elektrifirmadele ning saada seega veel lisaboonust ning vähendada enda elektriarveid veelgi.

  1. Valgustus

PV tehnoloogiat saab kasutada ka erinevate valgustite süsteemide juures. Päikeseenergial töötavad valgustid olid esialgu lihtsad ning odavad teeraja valgustid, mida olid kõik võimelised paigaldama enda koduaeda. Need koosnesid väikesest päikesepaneelist ning seda toetavast patareist, mis salvestas päeval energiat ning põles öösel. Viimastel aastatel on ka siin toimunud olulised arengud ning tänapäevased päikeseenergial töötavad valgustid on oluliselt keerukamad ning neid on saadaval mitmeid erisuguseid nii välis-, kui ka sisetingimustes kasutamiseks.

  1. Vee soojendamine

Päikese abil soojendstud kuum vesi on viimastel aastatel muutunud majapidamistes äärmiselt populaarseks. See on passiivne päikeseenergial töötav küttesüsteem, milles on katusele asetatud päikeseenergia koguja, millest vesi läbi jookseb ning seal soojeneb. Lisaks on vajalik ka torustiku süsteem, mis võimaldab veel liikuda läbi soojendi ning jahtunud veel sinna tagasi, et tagada teile pidev sooja vee olemasolu.

Nende kõikide päikeseenergial töötavate süsteemide eelised on üsna ilmsed:

nad on äärmiselt taskukohased ning osavad

neid on lihtne paigaldada

te saate tagada keskmise kodu jaoks vajaliku sooja vee tootmise vaid päikeseenergia abil

 

Õige katel tagab sooja rahakotti säästes

Elame maailmas, kus energial ja energiallikatel on väga suur roll. Väga palju räägitakse erinevatest kütustest, nende hinnast ning ressursside võimalikust lõppemisest. Lisaks odavatele küttekuludele on oluline loomulikult ka keskkonnasässtlikkus ning energia taastumine.

Maaküte

Ühesks taastuval energial baseeruvaks küttesüsteemiks on maaküte. Maasoojuspumba küttekulud on madalad, sest kuni kolmveerand soojusenergiast saadakse maa seest.  See on ka väga keskkonnasõbralik, sest  maa seest tulev energia on taastuvenergia ning ei kuluta liialt meie planeedi ressursse. Maasoojuspumba puhul ei ole vaja põlemisprotsessi, seega ei tule majale ehitada kortstnaid ning puuduvad ka kõrged temperatuurid, mis kaasnevad eelpool kirjeldatud katelde kasutamisega. Maasoojuspumba kütte hind ei sõltu gaasi ega muu kütuse hinnatõusust ning on seetõttu stabiilne.

Puukütte võimalused

Ka halupuidu kasutamine küttesüsteemides on keskkonnasõbralikum, kui õli või gaasikütte tarbimine. Seetõttu soovitaks oma elamisse paigaldada näiteks halupuu katel või puitpelletkatel. Mõlema katlasüsteemi põhimõte seisneb puidu põlemisel saadava energia muundamises soojusenergiaks. . Kui kasutatakse tavalist halupuudega köetavat katelt, siis selle miinuseks võib välja tuua selle, et põlemisel tekkiv suitsugaas juhitakse nendes kateldes otse korstnasse ning koos suitsuga läheb suhteliselt palju soojust kaotsi. Puugaasikatlas seevastu  toimub puude põlemisenergia muundamine gaasiks. Seda tüüpi katlas põletatakse ära nii tahkekütteks olev puit kui ka põlemisjäägina tekkiv puugaas, mis teeb puugaasikatlast oluliselt tõhusama kütteallika, kui tavalisest halupuukatlast.  Lihtpõlemisega katlast väljuva suitsugaasi-temperatuur võib ulatuda kuni 400 kraadini, puugaasikatlast aga kuni 200 kraadini. Seega on puugaasikatel kindlalt ökonoomsem. Küttematerjali niiskustase on järgmine küsimus antud katelde kasutamises. Teadaolevalt on niiske puu põlemisel eralduv CO kogus suurem, kui kuiva puidu põlemisel, samuti ka okaspuul suurem kui lehtpuul.  Seega tuleks kütmisel eelistada kuiva lehtpuud. Puugaasikatelde õhusaaste jääb ka tunduvalt madalamaks kui tavakateldel, kuna nende puhul kasutatakse ära suurem osa põlemisel tekkivast energiast..

Pelletkatla eeliseks halupuukatla ees võib välja tuua ka selle süsteemi puhul kasutatava etteandmissüsteemi, mis tagab selle, et katelt ei pea igapäevaselt puudega täitma, vaid saab graanuleid lisada periooditi. Tänapäeva pelletkatlad on enamasti täisautomaatsed, mis tähendab, et inimesel on vaja ainult aeg-ajalt käia pelleteid juurde lisamas. Muude ülesannetega saab küttekatel iseseisvalt hakkama. See reguleerib küttematerjali kogust, et tagada elamises stabiilne soojustase. Lisaks sellele on moodsates pelletkateldes ka sisseehitatud puhastussüsteemid, mis töötavad samuti automaatselt ja tagavad katla pikaajalise töökorras oleku. On olemas ka pelletkatlaid, mis töötavad lisaks pelletgraanulitele ka halupuidu, briketi ja kivisöega. Kui meie prioriteediks on aga keskkonnasäästlikkus, siis ei soovitaks viimase küttematerjali kasuks otsustada.

Kõige vähem keskkonasõbralik kasutamiseks on kivisöekatel. Nagu eelnevast lähtudes järeldada võib, siis saab tänapäevaseid kivisöekatlaid kasutada ka halupuudega kütmiseks ning seetõttu on ka nende tööpõhimõttes üsna sarnased kõikide teiste tahkeküttekateldega.

Kõikidele tänapäevastele küttekateldele ehitatakse juurde ka akumulatsioonipaagid, mis tagavad kütmisel tekkinud soojusenergia järk-järgulist kasutamist ning hoiavad ära soojuskadu. Tänu akumulatsioonipaakide kasutamisele on veelgi võimalik optimeerida kütmisele minevaid kulusid ning saavutada küttematerjali maksimaalne kütteväärtus.